JUNGacademie Nederland
                                                                                          OPLEIDING TOT DIEPTETHERAPEUT volgens Carl G. Jung  

                                                          

 

 

  JUNGacademie Colleges   

 

 Zondag 18 november 2018  12.00 - 16.00 uur

Dromen als de belichaming van de Ziel

Workshop over lichaamsgericht werken 

door Zelda Hall

We leven op een prachtige planeet maar soms kan de wereld zo droef en beangstigend zijn dat de verleiding groot wordt eraan te ontsnappen. Een manier waarop dat gebeurt is om ons lichaam te verwaarlozen en alleen bezig te zijn met ‘spiritueel ontwikkeling’. Toch hebben wij niet voor niets een lichaam, en zoals schrijver John O’Donohue het zegt ‘het lichaam is een spiegel van de ziel’.

Onze dromen hebben een resonantie in ons lijf en kunnen ons helpen de heelheid waar we naar streven meer te belichamen en ons te verbinden met de wereld om ons heen. In de workshop zal aan de orde komen:


· Wat hebben dromen met het lichaam te maken?
· Hoe kunnen we met compassie en nieuwsgierigheid het bedreigend ervaring van ziekte benaderen?
· Hoe kunnen we de subtiele en minder subtiele signalen van de ziel herkennen en het pad volgen waar zij ons naartoe lokt?


Zelda zal een korte informatieve introductie geven. Dan heeft iedereen de kans om zelf te experimenteren met een oefening. Er is dan tijd voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

 

Zelda Hall is psycholoog en therapeut met meer dan dertig jaar ervaring in het werken met individuen en groepen om begeleiding te bieden op het pad van de ziel. Ze heeft jaren lang met Arnold Mindell en collega’s gestudeerd.
Ze is ook geïnspireerd door o.a. het werk van Caroline Myss en James Hillman.
Ze heeft een praktijk in Amsterdam en geeft regelmatig lezingen en workshops. Daarnaast is Zelda ook docent in Transpersoonlijk Therapie en Counselling in het MSc programma Consciousness Spirituality and Transpersonal Psychology van de Alef Trust.


In haar werk met groepen is Zelda bekend om haar humor, warmte, en respect voor grenzen.
Om artikelen van Zelda ( in het Engels) te lezen kijk op http://www.zeldahall.com/articles/

Je kan je hier aanmelden