JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

    JUNGacademie   Colleges   

Bezieling in de kunst,

en het lijden van de ziel van de scheppende kunstenaar. 

Door: Ko Vos

Vrijdag 17 september 2021  

14:00 - 18:00 uur

Entree: 65 euro/JAN studenten: 50 euro

Locatie: Brouwersgracht 270A, Amsterdam 

Accreditatie door JVATN: 5 punten

Meld je hier aan of mail naar info@jungacademie.nl 

Verspreid in het werk van Jung lezen we dat hij in zichzelf doorleeft wat door het innerlijk van kunstenaars heenging in de worsteling met duistere en lichte krachten tot een schildering, een gedicht, een tekst vanuit verbeelding, een beeldhouwwerk, een symfonie tot scheppen te brengen. Daarin verwijst Jung onder andere naar Hölderlin, Novalis, Goethe, Picasso, Kandinsky, Rilke.

Deze middag wil ik proberen woorden te geven aan wat pijn in de ziel als noodzaak vermag uit te drukken in het leven wat kan gelden voor ieder mens wiens gevoeligheid van het innerlijk zich aandient.
Indringende getuigenis legt Etty Hillesum (1914-1943) af in haar dagboek op 5 januari 1942 dat ze in teksten van Jung lééft, evenals in die van Dostojewski en Rilke. Ze ervaart in zichzelf en in ieder die ze ontmoet een innerlijk aanwezige God en dat ze bij Jung en Rilke leert dat het meest oorspronkelijke in de mens het innerlijk religieuze is. Ook bij een Gestapo officier en de beulen van Westerbork waar ze wacht om op transport gezet te worden naar Auschwitz. Daarnaast getuigt ze, ze woont dan nog vlakbij het Museumplein, dat ze haar lichaam als brood, in zachte sensualiteit uitdeelt aan mannen die haar lief zijn ook al voelt dat als uiteen gereten worden. Ze is het 'denkende hart van de barak' en verlaat het kamp met de trein die naar de dood voert 'zingend'.

Charlotte Salomon (1917- 1943) beeldt haar lijden uit in portret Leven of Theater en vervolgens in een veelheid aan schilderingen, zoals Nacht en Orpheus. Voordat ze afgevoerd wordt naar Auschwitz schrijft ze :'ik kan dit leven niet langer verdragen. Ik kan deze tijden niet langer verdragen'.
Leonora Carrington (1917-2011) wist in Frankrijk te ontkomen aan de nazi's. In New York en Mexico-Stad gaf ze in schilderingen en boeken uitdrukking aan haar verstoorde leven en depressies.

Zonder volledig te kunnen zijn komen in deze lezing beelden en teksten naar voren van scheppende kunstenaars wier ziel getormenteerd was (van sommige zijn er dossiers) en vanuit deze gekweldheid schoonheid wisten te scheppen die tot een verzoening binnen zichzelf leidden, hier past ook het woord individuatie. Nog enkele namen wier kunst het bovenstaande illustreert William Blake, Keats, Yeats, Hölderlin,Brancusi, Cézanne, van Gogh, Munch,Spilliaert, Neruda en anderen.


Ko Vos is docent - o.a. op onze opleiding - toegepaste psychologie en filosofie en trainer in het HBO en in het management van profit en non-profit organisaties. Hij specialiseerde zich in onderwerpen als reïncarnatie, hypnotherapie, Jungiaanse therapie, filosofie, dromen en bewustwording. Hij benadert de dynamiek van het leven vanuit het spanningsveld tussen het persoonlijke en het transpersoonlijke. Ko Vos is tevens auteur van verschillende boeken over bewustwording.


AGENDA
HOME
 
E-mailen
Bellen