JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

    JUNGacademie   Colleges   

Jung en Flournoy, 

Een onderzoek naar mediums en creativiteit

Door: Hein van Dongen

Vrijdag 28 mei 2021  

14:00 - 18:00 uur

Entree: 65 euro/JAN studenten: 50 euro

Locatie: Brouwersgracht 270A, Amsterdam 

Meld je hier aan of mail naar info@jungacademie.nl 

Rond 1900 deed Jung onderzoek naar mediumschap, daarbij geïnspireerd door zijn mentor Théodore Flournoy en de eerste pioniers van de parapsychologie. De geschiedenis van het mediumschap gaat terug tot de oudste culturen. Sjamanen en profeten waren mensen die hun hoog gevoeligheid wisten te cultiveren tot iets wat aansloot bij de verlangens en behoeften van hun cultuur. 

Mediums hebben een bijzondere relatie met het onbewuste ontwikkeld en onderzoek daarnaar is ook in (en voor) onze tijd van belang. Mediumschap en ook creativiteit verbinden ons met dat onbewuste, waardoor we ons af leren stemmen op ons "eigen verhaal" dat door ons heen verteld lijkt te willen worden. In de tegenwoordige meer ik-gerichte maatschappij staat de hoger gevoelige persoonlijkheid onder grote druk om maar net zo te leven als iedereen dat doet. De behoefte een "eigen verhaal" uit te drukken oftewel contact te maken met de andere dimensie in ons, het onbewuste wordt daardoor vaak bemoeilijkt.

Hein zal in dit college vertellen hoe het onderzoek van Flournoy en Jung ook vandaag de dag een belangrijke rol speelt bij onze zelfverwerkelijking.

Hein van Dongen studeerde filosofie en parapsychologie. Hij is o.m. verbonden aan de Stichting Filosofie Oost-West in Utrecht. Hij is actief als consulent en docent en  publiceerde o.a. de boeken Wilde beesten in de filosofische woestijn (met Hans Gerding en Rico Sneller) en Bergson.

AGENDA


HOME
 
E-mailen
Bellen