JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

    JUNGacademie   Colleges   

Systemisch werken met Archetypen

Door: Mireille Steenkamer

Zondag 31 oktober 2021  

12:00 - 16:00 uur

Entree: 65 euro/JAN studenten: 50 euro

Locatie: Brouwersgracht 270A, Amsterdam 

Geaccrediteerd door beroepsvereniging CAT (GRO) SBU:5 en JVATN: 5 punten

Meld je hier aan of mail naar info@jungacademie.nl 

De belevingswereld van het individu wordt bepaald door het familiesysteem van herkomst en het gekozen familiesysteem. Elk familiesysteem kent wetmatigheden. Worden deze wetmatigheden niet gerespecteerd dan ontstaat er disbalans of in systemische termen een ‘verstrikking’. Iedereen binnen het systeem is verantwoordelijk voor de dynamiek in het systeem en dus ook voor de verstrikking. Het systeem heeft zich dan te hervinden om in balans te komen en om de energie weer te kunnen laten stromen. Leden binnen een systeem tot wel 7 generaties terug hebben invloed op het familiesysteem en dus het individu.

In deze workshop gaat Mireille in op de wetmatigheden van een systeem. Daarnaast gaan we met elkaar de dynamiek binnen je eigen familiesysteem ervaren. Dat gebeurt door het inbrengen van een bezielde vraag waar we mee gaan werken in een opstelling. In een opstelling ontvouwt zich wat er gezien wil worden en wat deze archetypische energie jou in je persoonlijke ontwikkeling wil vertellen. In het college zal er ruimte zijn voor twee opstellingen.

Mireille Steenkamer is Jungiaans Coach & therapeut en begeleidt sinds 2013 mensen op hun weg naar zelfrealisatie in haar praktijk in Amsterdam. Mireille is een kei in de ander aanvoelen en duiden waar de kous wringt in persoonlijke vraagstukken. Haar levenservaring gecombineerd met haar studies maakt haar een professionele ervaringsdeskundige Jungiaans coach en therapeut. Dit doet zij op zowel individueel niveau als, in groepen en met teams. Zij gaat met de vraagsteller altijd de onderliggende diepere lagen onderzoeken en de intrinsieke drijfveren ervaren om vanuit het individu in beweging te komen. 


AGENDA
HOME
 
E-mailen
Bellen