JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

    JUNGacademie   Colleges   

Eetstoornissen in verbeelding

Door: Marcella Hilbers

JVATN en CAT geaccrediteerd voor 4 SBU


Zondag 30 oktober 2022  

12:00 - 16:00 uur

Entree: 65 euro/JAN studenten: 50 euro

Locatie: Brouwersgracht 270A, Amsterdam 

Accreditatie in aanvraag bij CAT en JVATN: 4 punten

Meld je hier aan of mail naar info@jungacademie.nl 


"De tekening is afkomstig uit de beginperiode van mijn eetstoornis, en verbeeldt deze  als een foto, een momentopname. . Ik was 18 en had al enkele jaren last van een eetstoornis. De tekening laat een spiraalvormige cirkel zien met een centrum. De vraag is of de energie naar binnen gaat of naar buiten. De spiraal is bijna geen spiraal meer maar kringen in een plas water, platgedrukt. De kleuren zijn voornamelijk donker. Het rode springt er wel uit en is op verschillende plekken in de spiraal aanwezig, zo ook in de kern van het gat. Het donkere overheerst het lichte. Het is als een donker gat, mijn eigen wereld, eenzaam maar op een andere manier als dat eenzaamheid ook kan voelen. Leegte. Eenzaamheid door afsluiting. Niet door een gemis".

Al eeuwenlang bestaan er eetstoornissen en overlijden er jaarlijks te veel mensen aan.

Het is een complexe, psychische ziekte die maar door weinigen écht begrepen wordt. Soms niet eens door de persoon zelf, laat staan door de buitenwereld. Want wie kan de obsessieve, gevaarlijke en manipulatieve manier van omgaan met eten en gewicht verklaren of aannemelijk maken? In de gedachtewereld van de (bezorgde) buitenstaander zijn er geen plausibele redenen te bedenken om je leven op het spel zetten. Het is gewoonweg lastig om je in te leven in de beweegredenen van iemand met een eetstoornis.

Ik ben Marcella Hilbers en zal in de workshop over eetstoornissen proberen het begrip ‘eetstoornis’ meer tot de verbeelding te laten spreken door middel van mijn eigen verhaal, casuïstiek, beeldend werk en filmfragmenten. Daarnaast zal de behandeling voor mensen met eetstoornissen aan de orde komen en zal ik uitleg geven over wat Jungiaanse therapie kan betekenen/toevoegen aan deze behandeling.

In 2020 ben ik afgestudeerd aan de Jungacademie Nederland als Jungian Analyst. Daarnaast ben ik ook vaktherapeut en werk sinds 2015 als ervaringsprofessional in een centrum voor mensen met een eetstoornis waar ik sinds twee jaar ook werkzaam ben als locatiemanager.


AGENDA
HOME
 
E-mailen
Bellen