JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Dieptetherapeut volgens C.G. Jung

Hans Gerding -  Grensgebieden

Vrijdag 27 maart 2020  

14:00 - 18:00 uur

Entree: € 65,- per lezing / € 200,- voor alle vier de lezingen/ J.A.N. studenten:   50/150

Locatie: Brouwersgracht 270A, Amsterdam 


Gaat over de grensgebieden die Jung heeft onderzocht en zijn relatie met de niet-zichtbare wereld. Al in zijn studiejaren als psychiater schrijft hij een proefschrift, waarin hij de mediamieke gaven van zijn nichtje Helena Preiswerk onderzoekt ( zie Collected Works 1: “On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena”). Jung is altijd geïnteresseerd gebleven in occulte fenomenen. De term synchroniciteit gebruikte hij later om deze fenomenen wetenschappelijk te omschrijven en een plaats te geven. 


Prof. em. dr. Hans Gerding was al vanaf het begin van zijn filosofiestudie is hij geïnteresseerd in buitengewone ervaringen, o.a. omdat hij die zelf had. Dat heeft ertoe geleid dat hij wetenschappelijk en filosofisch onderzoek is gaan doen op dit gebied.
Dat deed ik als bijzonder hoogleraar 'Metafysica in de geest van de theosofie' aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden, en ik doe dat nog steeds aan het Parapsychologisch Instituut te Utrecht. Mijn werkveld is buitengewone ervaringen: telepathie, helderziendheid, uittredingen, mystieke en energetische ervaringen, bijna-doodervaringen, spirituele crisis, lucide en voorspellende dromen, betekenisvol toeval, psychokinese, geestenzien, enzovoort. 

http://www.hansgerding.nl/ 
E-mailen
Bellen