JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Hans Gerding -  Grensgebieden

Vrijdag  9 oktober 2020  

14:00 - 18:00 uur

Entree: € 65,- per lezing / € 200,- voor alle vier de lezingen/ J.A.N. studenten:   50/150

Locatie: Brouwersgracht 270A, Amsterdam 

Geef je hier op, en vermeldt of je alle lezingen wilt volgen of alleen deze: info@jungacademie.nl

Hans zal in deze lezing ingaan op de grensgebieden die Jung heeft onderzocht en op diens relatie met de onzienlijke wereld. Al in zijn studiejaren als psychiater schrijft Jung een proefschrift, waarin hij de mediamieke gaven van zijn nichtje Helène Preiswerk onderzoekt (zie “Collected Works 1: “On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena”). Jung is altijd geïnteresseerd gebleven in occulte fenomenen. De term synchroniciteit gebruikte hij later om deze fenomenen wetenschappelijk te omschrijven en een plaats te geven. 

Prof. em. dr. Hans Gerding was al vanaf het begin van zijn filosofiestudie geïnteresseerd in buitengewone ervaringen, o.a. omdat hij die zelf had. Dat heeft ertoe geleid dat hij wetenschappelijk en filosofisch onderzoek is gaan doen op dit gebied.
Dat deed hij als bijzonder hoogleraar 'Metafysica in de geest van de theosofie' aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden, en thans nog aan het Parapsychologisch Instituut te Utrecht. Zijn werkveld beslaat buitengewone ervaringen: telepathie, helderziendheid, uittredingen, mystieke en energetische ervaringen, bijna-doodervaringen, spirituele crises, lucide en voorspellende dromen, betekenisvol toeval, psychokinese, geestenzien, enzovoort. 

http://www.hansgerding.nl/ 
E-mailen
Bellen