JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Rinus van Warven: Jung en de nieuwe religie

Vrijdag 19 juni 2020  

14:00 - 18:00 uur

Entree: € 65,- per lezing / € 200,- voor alle vier de lezingen/ J.A.N. studenten:   50/150

Locatie: Brouwersgracht 270A, Amsterdam 

Geef je hier op, en vermeldt of je alle lezingen wilt volgen of alleen deze: info@jungacademie.nl

Het is 5 januari 1922. Carl Gustav Jung heeft een gesprek met zijn ziel. Het gaat over roeping, over het grootse werk dat gedaan moet worden, over de taak die uitgevoerd moet worden. En wat was die roeping? Een nieuwe religie die zich uit in de transformatie van de menselijke betrekkingen. Een eeuw later kunnen we ons afvragen wat Jungs uitdaging heeft opgeleverd. Jung heeft ons de kunst geschonken om open te staan voor de magie van het leven zelf. Hij wees ons een pad voor zelfontwikkeling dat ons volledige potentieel stimuleert: creatief, spiritueel en intellectueel. Jung's ziel kwam tijdens het gesprek wel met een wezenlijke aanwijzing. Het gaat niet alleen om kennis, het moet ook geleefd worden. Geleefde religiositeit, in de taal van het symbool en de mythe, die de nieuwe ordening van de menselijke verhoudingen tevoorschijn roept. 

Drs. Rinus van Warven studeerde cultuurfilosofie, cultuurtheologie en massacommunicatie. Toen hij met het werk van Jung in aanraking kwam, herkende hij zich in Jungs worsteling met religie, kerk, christendom, Job, God, het kwaad en de zin van het menselijk leven en lijden. Na diverse pogingen om Jung rationeel te doorgronden wijdde hij zich volledig aan de communicatie en de journalistiek. Na een Nabij-de-doodervaring kwam alles in Rinus' leven op de kop te staan en kreeg hij inzicht in wat Jung als zijn taak zag. Rinus besloot af te studeren op Job en de vraag naar de zin van het leven. Dertig jaar later stond hij voor de uitdaging om het Rode Boek in het Nederlands uit te geven. Hij pakte de uitdaging op. En gaf daarmee vorm aan zijn roeping.


 
E-mailen
Bellen