JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Dieptetherapeut volgens C.G. Jung

 

    JUNGacademie   Colleges   

 

Zondag 6 oktober 2019  

12:00 - 16:00 uur

Entree: 35 euro/JAN studenten: 25 euro

Locatie: Brouwersgracht 270A, Amsterdam 

Accreditatie JVATN voor 4 punten


Sabina Spielrein

 door Tannie Willemstijn

Sabina Spielrein was de eerste vrouwelijke psycho-analiticus. Zij was zowel Jungiaans als Freudiaans geschoold. Zij heeft een groot aandeel in de ontwikkeling van de psychotherapie gehad. Zij was de eerste patient van Jung. “Misschien is zij degene…” antwoordde Emma Jung haar man op het moment dat Carl Jung verzucht zich verder te willen ontwikkelen. Hij wilde toen onderzoeken in hoeverre hij een eigen theorie-naast die van Freud- in praktijk kon brengen.
Sabina ervaart gedurende haar verblijf in de Burghözli-kliniek wat het betekent om zich met de psyché van de mens te verstaan, eerst als patiënt en daarna als assistente van Jung.
Na haar studie bij Jung in Zürich studeerde Spielrein geruime tijd bij Freud. Uit briefwisselingen is niet duidelijk of ze nu de Freudiaanse leer aanhangt of toch voor de Jungiaanse invalshoeken opteert. In essentie bewandelt ze een integrale weg, hetgeen beide heren maar moeilijk kunnen accepteren. Evenzo valt uit briefwisselingen op te maken dat Spielrein tevergeefs getracht heeft Freud en Jung weer met elkaar te verzoenen. 
Beiden hebben gebruik gemaakt van haar onderzoeken en geschriften zonder daarvan melding te doen in hun eigen wetenschappelijke verslagen. Slechts eenmaal is in een kleine voetnoot bij Freud een verwijzing te vinden naar Sabina’s dissertatie.
Het lot heeft Sabina voor grote uitdagingen gesteld. Een moeizame terugkeer naar de moederschoot-  het inmiddels Stalinistische moedertje Rusland- heeft onder nazi-bewind uiteindelijk de dood tot gevolg gehad.

 

Tannie Willemstijn (04-10-1959) is oorspronkelijk uitvoerend musicus (zang), een ommezwaai in haar tweede levenshelft heeft haar de studie op het Jungiaans instituut in Nijmegen doen oppakken. Ze voert als Jungiaans Analytische therapeut een eigen praktijk in Almere-buiten.
Uitgaande van het innerlijk beeldende vermogen van de psyché werkte ze o.a.in teamverband met TBS patiënten en in een theaterproductie met problematische jongeren.  Verder schreef ze een kinderboek 10+ (ook voor volwassenen): “Kom maar..”
Link boek: https://www.de-innerlijke-stem.com/untitled-c21e6

Link website: www.de-innerlijke-stem.com

Entree: 35 euro (JAN studenten tarief: 25 euro)

Locatie: Brouwersgracht 270A, Amsterdam 

Hier aanmelden of mail naar info@JUNGacademie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mailen
Bellen