JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. JungJUNGacademie Nederland, Academie voor Dieptepsychologie

In een tijd waarin er behoefte is aan verdieping en waarin de psychologie steeds gedragsmatiger wordt, biedt JUNGacademie Nederland een opleiding tot Jungian Analyst, een dieptetherapie.
De grondlegger van de Dieptetherapie is Carl Gustav Jung.


Jung ontwikkelde een dieptepsychologie. Hij stelt dat wij aangestuurd worden vanuit zowel een persoonlijk als collectief onbewuste, waar we van nature geen grip op hebben. Gevoelens van leegte, depressiviteit, onmacht en vaak lichamelijke klachten zijn het gevolg van ongrijpbare inhouden. Deze noemt Jung: complex-energieën en archetypen. Zij zijn de aansturende factoren en bepalen ons karakter en temperament. Meer grip op deze onbewuste factoren brengt ons in contact met wie we werkelijk zijn en meer in balans. Contact met onszelf laat ons meer verbinding voelen met de omgeving.


Beleving en kennis
De Dieptetherapie gebruikt daarvoor verschillende methodieken, waarbij beleving van het gevoel vooropstaat. Daarnaast zorgt begrip en kennis ervoor dat deze onbewuste factoren of archetypen een deel worden van ons dagelijks leven. Cliënten voelen daardoor meer verbondenheid met de omgeving, meer rust in zichzelf en zijn gelukkiger. Ze voelen zich sterker om met trauma's of crises om te gaan.


Opleiding
De opleiding is op (post-) HBO-niveau en duurt drie jaar.
Het doel is dat de student de visie van Jung (o.a. Collected Works), in deze tijd met de huidige problematiek zo breed mogelijk als Dieptetherapeut kan toepassen.

Klik hier voor informatie over:

1. Opzet en duur

2. Doelgroep en doel

3. Kosten

4. Accreditatie en vergoeding

5. Vooropleiding

6. Docenten 


Zelfontwikkeling en therapie

De opbouw is in eerste instantie gericht op het leren herkennen van de theorie en het toepassen daarvan op de eigen psyche; de zelfontwikkeling. In tweede instantie zullen de lessen zich steeds meer richten op het in praktijk brengen van de theorie: de therapie (zie opzet en duur). Dit geheel in overeenstemming met de visie van Jung dat de therapeut alleen zijn cliënt kan begeleiden als hij het proces ook zelf heeft doorlopen. Benadrukt wordt dat de eigen ontwikkeling en het geven van therapie hand in hand gaan.
 
Lichaamsbewustzijn
Naast therapeutische vaardigheden zal het verkrijgen van meer lichaamsbewustzijn van de student zelf als een rode draad door de opleiding lopen. Het lichaam is vaak het ijkpunt van de psyche. Veel van wat de cliënt ervaart is niet alleen lichamelijk waar te nemen, maar kan door de therapeut ook in zijn eigen lichaam worden ervaren. Al in het eerste jaar zal hier een begin mee worden gemaakt, door tijdens iedere les korte lichaamsgerichte oefeningen te doen. In de gehele opleiding zal het bewust worden van eigen lichamelijke gewaarwording een grote rol spelen. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van ademhalingsoefeningen, Chi Kung, Mindfullness, Bio-energetica, drama en meditatie-oefeningen.
 
Dieptetherapie in deze tijd
In een extraverte tijd, waarin het bewustzijn zich naar buiten richt, roept het onbewuste een tegenreactie op. Dit is een behoefte om naar binnen te keren, te verdiepen. Daarom is er juist in deze tijd een grote behoefte aan Dieptetherapeuten volgens Carl G. Jung. (lees meer)


 
 
 
 


 
E-mailen
Bellen