JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Beoordeling
 
Van de eerstejaars studenten wordt verwacht dat ze:
* Niet meer dan 2 lessen, waarvan maximaal 1 workshop gemist hebben. Heeft de student meer gemist, dan dienen deze lessen het daarop volgende jaar ingehaald te worden;

* minimaal 15 uur analytische leertherapie hebben doorlopen;

* een "persoonlijk analytisch leerverslag" hebben gemaakt. Dit behoort materiaal te bevatten dat tijdens de workshopblokken en de leertherapie naar voren is gekomen. Daarnaast moet het verslag laten zien wat de student hiermee gedaan heeft, ter bevordering van zijn persoonlijke ontwikkeling;

* de in de lessen gegeven opdrachten op tijd hebben ingeleverd. Deze opdrachten zijn begripsvragen of het uitvoeren van een bepaalde oefening, zoals het maken van een tekening, schema etc.;

* een examen afleggen waarin de student aantoont dat hij de theorie voldoende beheerst en deze aan zijn eigen ervaring kan spiegelen. Dit examen bestaat uit een aantal eind-vraagstellingen welke door de docenten beoordeeld worden.

*minimaal 1 JUNGcollege te hebben bijgewoond

Wanneer aan de eisen is voldaan gaat de student over naar het tweede jaar. 

 

Van de tweedejaars studenten wordt verwacht dat ze:
* Niet meer dan 2 lessen waarvan maximaal 1 workshop gemist hebben. Heeft de student meer gemist, dan dienen deze lessen het daarop volgende jaar ingehaald te worden;

* minimaal 30 uur analytische leertherapie hebben doorlopen;

* een "therapeutisch leerverslag" hebben gemaakt, waarin zij drie verschillende cliënten beschrijven, gebruik makend van de verschillende geleerde technieken. Ook hieraan zal in de workshopblokken gewerkt worden;

* de in de lessen gegeven opdrachten op tijd hebben ingeleverd. Deze opdrachten zijn begripsvragen of het uitvoeren van een bepaalde oefening, zoals het maken van een tekening, schema etc.;

* een examen afleggen waarin de student aantoont dat hij de theorie voldoende beheerst en deze therapeutisch kan toepassen. Dit examen bestaat uit een aantal eind-vraagstellingen welke door de docenten beoordeeld worden;

*minimaal 1 JUNGcollege te hebben bijgewoond

Wanneer aan de eisen is voldaan gaat de student over naar het derde jaar. 

 

Van de derdejaars studenten wordt het volgende verwacht:

* In het derde jaar is het groepsproces van dusdanig belang dat er een sterkere aanwezigheidsplicht geldt. Er is de mogelijkheid om door bijvoorbeeld ziekte 2 lessen te missen: te weten 1 les in de eerste helft en 1 les in de 2de helft van het studie jaar. Indien sprake is van het missen van meerdere lessen kan de student geen examen doen en dient het half jaar, het jaar daarop ingehaald te worden, alvorens alsnog examen te doen.

* In dit jaar zal je nog minimaal 10 uur analytische leertherapie moeten volgen. Mocht dat nodig zijn dan kan dit nog verlengd worden. Dit zal in overleg met de student worden vastgesteld;

* Het schrijven van een scriptie met een onderwerp naar eigen keuze.

* twee praktijk examens afleggen waarin de student in twee sessies met verschillende cliënten (een man en een vrouw) laat zien dat zij/hij volledig zelfstandig als Dieptetherapeut kan functioneren.

*minimaal 1 JUNGcollege te hebben bijgewoond
 

Herkansingsmogelijkheden:

Voor hen die niet aan deze eisen voldoen is er een mogelijkheid tot herkansing.
* Door het jaar daarop de lessen in te halen;
* Door het jaar daarop de niet voldane uren leertherapie in te halen;
* Zij die de opdrachten niet allemaal hebben ingeleverd kunnen dat alsnog doen voor ze met het volgende studiejaar beginnen;
* Indien blijkt dat het examen niet voldoende is beantwoord, is er een mogelijkheid tot herkansing voordat het volgende studiejaar begint;
* Indien het verslag/scriptie niet voldoende is, is er een mogelijkheid om na een evaluatiegesprek met de opleidingsdocenten het verslag zodanig te wijzigen en of aan te vullen dat het wel voldoet;
* Indien één van de praktijkexamens van het derde jaar niet voldoende zijn, moet het derde jaar in het geheel opnieuw worden gevolgd.

Indien ook de herkansing niet voldoende is, moet het jaar in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.
 

 
E-mailen
Bellen