JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Beoordeling
 
Van de eerstejaars studenten wordt verwacht dat ze:
* Niet meer dan 2 lessen, waarvan maximaal 1 workshop gemist hebben. Heeft de student meer gemist, dan dienen deze lessen het daarop volgende jaar ingehaald te worden;

* minimaal 20 uur leertherapie van de 50 hebben doorlopen;

* een "persoonlijk analytisch leerverslag" hebben gemaakt. Dit behoort materiaal te bevatten dat tijdens de workshopblokken en de leertherapie naar voren is gekomen. Daarnaast moet het verslag laten zien wat de student hiermee gedaan heeft, ter bevordering van zijn persoonlijke ontwikkeling;

* de in de lessen gegeven opdrachten op tijd hebben ingeleverd. Deze opdrachten zijn begripsvragen of het uitvoeren van een bepaalde oefening, zoals het maken van een tekening, schema etc.;

* Voor het eind van je jaar moet je met een paar mede studenten 4 sessies van 3 uur intervisie hebben gedaan.

* een examen afleggen waarin de student aantoont dat hij de theorie voldoende beheerst en deze aan zijn eigen ervaring kan spiegelen. Dit examen bestaat uit een aantal eind-vraagstellingen welke door de docenten beoordeeld worden.

*minimaal 1 JUNGacademie college te hebben bijgewoond

* Naast de bovenstaande eisen om over te gaan naar het tweede jaar, zullen wij ook kijken naar de persoonlijke ontwikkeling die de student in het eerste jaar heeft doorgemaakt. Dit doen we om te voorkomen dat in het tweede jaar blijkt dat er niet genoeg "Ik-sterkte" (ontwikkeld) is om als therapeut werkzaam te zijn en de student alsnog met de opleiding moet stoppen. We zullen de student dan een persoonlijk advies doen toekomen. Dit advies kan eruit bestaan dat de student zich in het tweede jaar nog extra op bepaalde zaken zal moeten focussen of dat de student de mogelijkheid krijgt om het eerste jaar nog een keer over te doen, of dat we aanraden te stoppen met de opleiding.

 

Van de tweedejaars studenten wordt verwacht dat ze:

* Niet meer dan 2 lessen waarvan maximaal 1 workshop gemist hebben. Heeft de student meer gemist, dan dienen deze lessen het daarop volgende jaar ingehaald te worden;

* minimaal 20 uur (dus dat is met vorige jaar te samen 40 van de 50)  leertherapie hebben doorlopen;

* een "therapeutisch leerverslag" hebben gemaakt, waarin zij drie verschillende cliënten (6 sessies per cliënt) beschrijven, gebruik makend van de verschillende geleerde technieken. 

* Voor het eind van je jaar moet je met een paar mede studenten 4 sessies van 3 uur intervisie hebben gedaan.

* de in de lessen gegeven opdrachten op tijd hebben ingeleverd. Deze opdrachten zijn begripsvragen of het uitvoeren van een bepaalde oefening, zoals het maken van een tekening, schema etc.;

* een examen afleggen waarin de student aantoont dat hij de theorie voldoende beheerst en deze therapeutisch kan toepassen. Dit examen bestaat uit een aantal eind-vraagstellingen welke door de docenten beoordeeld worden;

*minimaal 1 JUNGacademie college te hebben bijgewoond

* Naast de bovenstaande eisen om over te gaan naar het derde jaar, zullen wij ook nu weer samen met de student bekijken of zij of hij al voldoende vaardigheid heeft ontwikkeld om het therapie gerichte derde jaar in te gaan. Het kan zijn dat we adviseren om het tweede jaar inclusief de leertherapie nog een keer over te doen. 

 

Van de derdejaars studenten wordt het volgende verwacht:

* In het derde jaar is het groepsproces van dusdanig belang dat er een sterkere aanwezigheidsplicht geldt. Er is de mogelijkheid om door bijvoorbeeld ziekte 2 lessen te missen: te weten 1 les in de eerste helft en 1 les in de 2de helft van het studie jaar. Indien sprake is van het missen van meerdere lessen kan de student geen examen doen en dient het half jaar, het jaar daarop ingehaald te worden, alvorens alsnog examen te doen.

* In dit jaar zal je nog minimaal 10 uur leertherapie moeten volgen, daarvan zijn er 2 scriptie begeleiding besprekingen. Dan heb je in het totaal 50 sessies gehad. Mocht dat nodig zijn dan kan dit nog verlengd worden. Dit zal in overleg met de student worden vastgesteld.

* Het schrijven van een scriptie met een onderwerp naar eigen keuze.

* twee praktijk examens afleggen waarin de student in twee sessies met verschillende cliënten (een man en een vrouw) laat zien dat zij/hij volledig zelfstandig als Dieptetherapeut kan functioneren.

*minimaal 1 JUNGacademie college te hebben bijgewoond
 

Herkansingsmogelijkheden:

Voor hen die niet aan deze eisen voldoen is er een mogelijkheid tot herkansing.
* Door het jaar daarop de lessen in te halen;
* Door het jaar daarop de niet voldane uren leertherapie in te halen;
* Zij die de opdrachten niet allemaal hebben ingeleverd kunnen dat alsnog doen voor ze met het volgende studiejaar beginnen;
* Indien blijkt dat het examen niet voldoende is beantwoord, is er een mogelijkheid tot herkansing voordat het volgende studiejaar begint;
* Indien het verslag/scriptie niet voldoende is, is er een mogelijkheid om na een evaluatiegesprek met de opleidingsdocenten het verslag zodanig te wijzigen en of aan te vullen dat het wel voldoet;
* Indien één van de praktijkexamens van het derde jaar niet voldoende zijn, moet het derde jaar in het geheel opnieuw worden gevolgd.

Indien ook de herkansing niet voldoende is, moet het jaar in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.
 

 
E-mailen
Bellen