JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung


Dieptetherapie in deze tijd

In een extraverte tijd, waarin het bewustzijn zich naar buiten richt, roept het onbewuste een tegenreactie op. Dit is een behoefte om naar binnen te keren, te verdiepen. Daarom is er juist in deze tijd een grote behoefte aan Dieptetherapeuten.

In de psychologie en psychiatrie is er veel veranderd sinds de tijd van Jung, en er is nog steeds beweging en ontwikkeling. Voor de student is het vaak moeilijk begrippen als collectief onbewuste, introvert-extravert, bewustzijnstype, persona, schaduw, anima/animus e.d. in te passen in de hedendaagse psychologie. In de opleiding leert hij daarom ook vanuit het gezichtspunt van Jung, om te gaan met hedendaagse begrippen als "bipolair-syndroom","borderline", "ADHD", "autisme", etc.

Verdieping
De veranderingen in de hedendaags psychologie die andersoortige psychologische aandoeningen meebrengen zijn het gevolg van de huidige tijd, waarin de materie en de uiterlijke belevingswereld meer op de voorgrond treden. Veel psychische klachten worden tegenwoordig behandeld vanuit de cognitieve gedragstherapie. Geheel volgens onze huidige zogenaamde 'wetenschappelijke' instelling, wordt daarmee het symptoom ofwel het gedrag behandeld en niet de oorzaak. De Dieptetherapie is een dieptepsychologie en behandelt juist de oorzaak. De dieptepsychologie stelt zichzelf ten doel de mens weer terug brengen bij zijn innerlijke beleving, hem te helpen zijn eigen waarden en innerlijke levenskracht te vinden. Door dit individueel te doen, zal dit zijn weerslag hebben op de behoefte van de maatschappij, om zich meer naar binnen te richten. Daarom kan je zowel op individueel als op collectief niveau veel bijdragen als Dieptetherapeut.

Bewustzijnsontwikkeling
Interactieve communicatie met internet en mobiele telefonie zorgen er onder andere voor dat de menselijke psyche onder grote spanning staat. De dagelijkse prikkels en behoeften nemen ons zo in beslag, dat we verder af komen te staan van onze belevingswereld. Daardoor ervaren we het leven soms als zinloos. We weten niet "waar hem dat nou in zit". We krijgen klachten als burn-out, Rsi, vermoeidheid, depressiviteit, omdat we niet meer weten wat bij ons hoort en wat goed voor ons is. We voelen ons leeg en missen de zin van het leven.
De nadruk in deze tijd op materie, prestatie en op uiterlijkheden zijn volgens Jung nodig om het bewustzijn te laten groeien. Doordat ze niet de volledige bevrediging bieden waar we aanvankelijk op hoopten, laten ze ons op zoek gaan naar diepere waarden; unieke waarden die we niet voorgeschreven krijgen, maar die uit onszelf komen. Deze zoektocht zal ons uiteindelijk meer brengen dan een materiële instelling.
 
Innerlijke waarden worden belangrijker
De moderne mens heeft een geheel andere beleving dan de mens in de middeleeuwen. Toch heeft iedere tijd zijn eigen waarden. Deze nieuwe waarden zijn nog in de maak, maar ze zullen voortkomen als tegenreactie op de te materieel geworden levenshouding.
Op politiek niveau wordt er gezocht naar meer natuurlijke levens- en energiebronnen, zien we verzet tegen de milieuvervuiling, bio-industrie, sweatshops, en dergelijke. Op meer persoonlijke schaal zien we een grotere behoefte om gebruik te maken van alternatieve geneeswijzen, het kopen van biologisch voedsel, gebruik te maken van groene energie, meer in evenwicht te leven met de natuur enzovoort.
Niets staat los van elkaar. Op politiek-, sociaal-, gezondheids- en psychologisch gebied is de behoefte groot om zich weer meer naar de natuur te richten. Ook in de menselijke psyche is er een behoefte zich meer naar zijn natuur te richten. Onze instincten, volgens Jung onze aansturende psychische drijfveren, komen voort uit diezelfde natuur, welke Jung "het onbewuste" noemt. Wat Jung het onbewuste noemt is nauw met het lichaam verbonden. Maar ook met het innerlijk beleven, de innerlijke waarden, die ons met ons diepste 'zijn' als mens in aanraking brengen. Het zijn de waarden waardoor we gefascineerd en ontroerd worden. Dat is wat ons in films, boeken, kunst en muziek aantrekt. Jung zegt dat we er niet voor niets door gefascineerd worden. Het is niet, zoals we vaak denken, een vlucht uit de realiteit, maar een vlucht naar een andere realiteit, die van ons innerlijk. Het is de roep van onze eigen natuur, ons onbewuste dat op antwoord wacht. Sterker nog; dat een antwoord afdwingt. Als we geen gehoor geven aan deze roep, dan zal ze er voor zorgen dat ze door middel van zowel lichamelijke als psychische klachten, en op collectief gebied door maatschappelijke crises, toch tot ons doordringt. We zullen er als mensheid uiteindelijk niet om heen kunnen om contact te maken met onze innerlijke waarden.

Verborgen potentie
De Dieptetherapeut stelt zichzelf ten doel zijn cliënt te helpen contact te krijgen met zijn eigen innerlijke natuur. De vele psychische klachten zijn het gevolg van het drama van de hedendaagse mens dat hij het contact met zijn wortels kwijt is. Door haar methoden leert de Dieptetherapeut de cliënt zijn innerlijk beter aan te voelen en te kennen. Jung noemt dit proces: het individuatieproces.
Omdat individu en collectief met elkaar verbonden zijn, iets waar Jung regelmatig naar verwijst, zal de verandering in het individu zich ook maatschappelijk laten gelden.
Daarom is het individuatieproces niet alleen een individueel, maar ook een collectief proces. Een proces dat zich dagelijks op de TV aan ons voltrekt, waaraan we als mensheid als geheel deelnemen. Dit proces is zonder eind en zal de mensheid steeds meer openbaren van zijn verborgen potentie.

 

 

 

 

 
E-mailen
Bellen