JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Analytische leertherapie

De Analytische leertherapie is een onderdeel van de zelfontplooiing van de individuele student. Volgens Jung is leeranalyse een ‘onvoorwaardelijk vereiste voor de therapeut in opleiding; als deze met zichzelf en zijn eigen problemen om weet te gaan, kan hij dat ook zijn cliënten bijbrengen’.
De leertherapie zal een dieptebinding aangaan met datgene wat tijdens de lessen en workshops wordt ervaren en beleefd, zodat de student na het voltooien van de opleiding vanuit een stevige, geïntegreerde basis als Dieptetherapeut aan de slag kan gaan.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de leertherapie is. Daarom dient de student minimaal 50 uur leertherapie te hebben gevolgd. Het eerste jaar moet de student minstens 20 sessies hebben gehad. In het tweede jaar nog eens 20. Het derde jaar de rest.

Deze leertherapie sessies zullen bij één van de docenten worden gevolgd, omdat zij ook de lessen geven waarin al veel belevingsgerichte oefeningen gegeven zullen worden. 

 
E-mailen
Bellen