JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. JungDe Studie

De studie duurt drie jaar. Deze drie jaar bestaan uit lessen, het krijgen van leertherapie. Hieronder wordt dit verder uitgelegd.

Onder 'roosters en tijden' zijn de roosters en tijden van de lessen te bekijken.

Onder 'therapeutische vaardigheden' staan de vaardigheden beschreven die de opleiding van belang vindt.  

Onder 'beoordeling' kunt u zien waar de student aan moet voldoen, welke therapeutische vaardigheden hij/zij uiteindelijk geacht wordt te hebben en waarop hij/zij wordt beoordeeld. 

De 'leertherapie' is een belangrijk onderdeel van de opleiding. 

Onder 'studiebelasting' is de tijdsbelasting per week te vinden. 

Onder 'literatuur' tenslotte is de literatuurlijst van het eerste jaar te bekijken.


 

 


 

 

 

 

 
E-mailen
Bellen