JUNGacademie Nederland
                                                                                          OPLEIDING TOT DIEPTETHERAPEUT volgens Carl G. Jung  

                                                          

Rechts staan de verschillende onderwerpen die met de studie te maken hebben. 

Onder 'roosters en tijden' zijn de roosters en tijden van de lessen te bekijken.

Onder 'therapeutische vaardigheden' staan de vaardigheden beschreven die de opleiding van belang vind.  

Onder 'beoordeling' kunt u zien waar de student aan moet voldoen, welke therapeutische vaardigheden hij/zij uiteindelijk geacht wordt te hebben en waarop hij/zij wordt beoordeeld. 

De 'leertherapie' is een belangrijk onderdeel van de opleiding. 

Onder 'studiebelasting' is de tijdsbelasting per week te vinden. 

Onder 'literatuur' tenslotte is de literatuurlijst van het eerste jaar te bekijken.