JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Carl Jung

De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung is de grondlegger van de Dieptepsychologie. Hij stelde dat we door middel van onze beleving, onze fantasie weer contact kunnen krijgen met onze basis. Hij ziet psychische klachten juist in deze tijd als het gevolg van een ontwikkeling van de rationaliteit. Te grote nadruk op de ratio geeft een onderdrukking van onze creativiteit. Onze creativiteit zijn ook onze fantasieën, onze dromen, welke voortkomen uit het onbewuste.


Carl Jung (1875 -1961) deelde het idee van een onbewuste psyché met  Sigmund Freud. Freud zag dit onbewuste als een onbetekenende afvalbak, Jung daarentegen zag juist dat onze talenten daar juist verborgen liggen. Voor hem was het belangrijk onze onbewuste belevingen te ervaren alvorens in contact te komen met de kracht die het in zich bergt.

 
Toen hij 36 jaar was kwam hij in een crisis, een periode waarin hij overspoeld werd door dromen en visioenen. Dit heeft hij uitgewerkt in het zogenaamde Rode boek, dat pas sinds 2019 is vrijgegeven voor publiek. Uit deze periode is zijn hele visie voortgekomen.
Volgens Jung heeft de mens een persoonlijk onbewuste en een collectief onbewuste. Deze laatste bevat wat hij noemde “Archetypen”, waardoor ieder individu aangestuurd wordt. Hierdoor worden onze instincten gevormd. Net zoals bijvoorbeeld een vogel van nature weet hoe het een nestje moet bouwen, weet een moeder van nature hoe ze haar kind moet verzorgen. Weet een vader hoe hij het moet beschermen en weet het kind instinctief wat het nodig heeft om te ontwikkelen.


Wanneer hij zo rond zijn 50ste met de oude teksten van de Alchemie in aanraking komt, ziet hij daarin een bevestiging van zijn ideeën. Tot zijn dood toe is hij bezig geweest de oude teksten te ontcijferen en te koppelen aan zijn visie.


Zijn dromen zijn voor hem altijd een belangrijke leidraad geweest en hij stelde ook dat we onze dromen moeten leven. Niet als louter vage wensen, maar door ze  werkelijk te doorleven en te zien wat ze ons te vertellen hebben. Zij bevatten de blauwdruk van ons leven, dat hij het “individuatieproces” noemde. Net als in het zaad van een boom, zit de kern van wie we bestemd zijn te worden al diep in ons verborgen. Het enige dat we moeten doen is het te voeden en te leven. 


Jung is op 85 jarige leeftijd overleden en werd door velen gezien als een wijze man die door zijn eigen pad te volgen een voorbeeld is voor we hoe ons leven kunnen leven.

Voor meer informatie over zijn leven en werk klik hier 

 

 
E-mailen
Bellen