JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

De opleiding tot Jungian Analyst aan JUNGacademie Nederland is een post-HBO opleiding.

Doordat het hier gaat om een dieptepsychologie welke de diepte van de psyché opzoekt, is de opleiding geschikt voor mensen die interesse hebben in het werkgebied van Carl Gustav Jung en daarmee iets in de praktijk willen doen, als ook voor hen die als therapeut, psycholoog, psychiater of coach werkzaam zijn, of die al ervaring op het terrein van counseling of ander therapeutisch begeleiden hebben. Belangrijk is daarbij de motivatie van de student en in hoeverre deze ook aan zichzelf wil werken.

Wij gaan we er van uit dat iedereen met interesse op dit gebied, door onze manier van opleiden een gedegen Jungian Analyst kan worden. Factoren zoals inzet, nieuwsgierigheid, behoefte iets bij te dragen aan de medemens zijn even belangrijk als studievaardigheid en -ervaring.

Tot slot is deze opleiding geschikt voor hen die in het algemeen meer verdieping in hun werk willen. Hierbij leent juist werk dat zich lichamelijk of juist geestelijk met anderen mensen bezighoudt zich voor onze opleiding.

zie dieptepsychologie.


Doel van de opleiding
Het doel is dat de student:

- de visie van Carl Jung, in deze tijd met de huidige problematiek zo breed mogelijk als therapeut kan toepassen;

- de kennis zich zodanig eigen maakt dat hij of zij er mee kan spelen en naar eigen inzicht kan inpassen en ontwikkelen.


De volgende punten stelt JUNGacademie zich ten doel, te weten dat de student:
* Gebruik makend van de kennis van Jung een zo'n groot mogelijke kennis en inzicht heeft in het psychisch functioneren van de mens.

* Inzicht heeft in zijn eigen psychisch functioneren.

* Kennis heeft van de terminologie van Jung en deze therapeutisch kan gebruiken. 

* Hedendaagse begrippen kan omzetten naar Jungiaans inzicht.

* Zich voldoende therapeutische vaardigheden eigen heeft gemaakt.

* Een zodanig bepaald lichaamsbewustzijn heeft opgebouwd dat hij die kan gebruiken in het contact met de cliënt.

* Zich vanuit zichzelf leert verbinden met de cliënt (de innerlijke houding van de therapeut) 

* Zijn eigen praktijk als Jungian Analyst kan opzetten.


 
E-mailen
Bellen