JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. JungTherapie van Carl G. Jung in deze tijd

 

JUNGacademie Nederland biedt een opleiding tot Jungian Analyst. De opleiding is gebaseerd op de  Analytische psychologie van de Zwitserse arts en psychiater Carl Gustav Jung. Deze vorm van therapie wordt Dieptetherapie genoemd. 

De dieptepsychologie richt zich meer op de oorzaak dan op het symptoom. Nu therapie steeds gedragsmatiger wordt, is de vraag naar Dieptetherapie in de huidige tijd steeds groter. De nadruk in de opleiding ligt op wat Jung over de psyche heeft geschreven en hoe de essentie hiervan kan worden ingepast in de huidige tijd en met de huidige problematiek.

Een therapie die gericht is op verdieping en terug gaat naar de diepere lagen onder het bewustzijn: het onbewuste. Volgens Jung liggen hier niet alleen verdrongen eigenschappen die met onze ontwikkeling als kind te maken hebben, maar juist ook onze kracht en talenten. Freud hield zich bezig met de verdrongen eigenschappen, Jung juist met de kracht die er in ons schuilt. Ondanks dat de opleiding op de visie van Jung gebaseerd is, zullen ook Freud en technieken van anderen aan bod komen.

Kennis en praktijk

In de lessen en workshops worden kennis en ervaring met zelfonderzoek en zelfontwikkeling gecombineerd. Daarnaast zullen therapeutische vaardigheden en het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn een even grote rol spelen. Het lichaam is het ijkpunt van de psyche en veel van wat de cliënt ervaart, kan via het lichaam worden waargenomen. Hier zal al aan het begin van de opleiding mee worden begonnen. Al in het tweede jaar zal de student met oefencliënten gaan werken. Op deze wijze vindt een verbinding en integratie plaats tussen het persoonlijk leerproces, de in de lessen en workshops opgedane kennis en ervaring, en de toepassing daarvan bij het werken met cliënten. 

Jung in deze tijd

Er is veel in de psychiatrie veranderd sinds de vorige eeuw. We hebben nu te maken met diagnoses als borderline, A.D.H.D, autisme, bipolaire stoornis en dergelijke. Termen die in de tijd van Jung niet gebruikt werden. Onze studenten zullen leren deze nieuwe diagnoses te bekijken vanuit de terminologie van Jung en daar ook als zodanig mee om te gaan. 

De opleiding en de studie

In het menu vind je onder "de opleiding" informatie over de kosten, accreditatie, de docenten, de opzet van de opleiding en over vereiste vooropleiding. Onder "de studie" staat wat er van je verwacht wordt, de roosters en tijden, studiebelasting, beoordeling en over de verplichte leertherapie van 50 uur. Mocht je na het lezen van deze site nog vragen hebben, aarzel niet contact met ons op te nemen.

TERUG
 
E-mailen
Bellen