JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Psychologie en Alchemie

JUNGacademie Nederland biedt de mogelijkheid voor zowel studenten als niet-studenten kennis te nemen van het latere werk van Carl Jung dat gaat over zijn belangrijke inzichten in de (westerse) Alchemie.

Jung stelt dat de Alchemie de psychologie van de middeleeuwen is. Hij heeft in zijn latere werk een vertaalslag van deze beeldentaal naar de Analytische Dieptepsychologie gemaakt.
Zo zag hij bijvoorbeeld de zogenaamde donkere fase, die de Alchemisten “Nigredo” noemden, als het contact dat we maken met het onbewuste, onze Schaduw. Het terugtrekken van de projecties maakt onderdeel uit van de witte “Albedo” fase. Dit zijn slechts twee voorbeelden van de vele associaties die Jung maakte tussen zijn Dieptepsychologie en de alchemistische beelden.


Het is zeer belangrijk als Dieptetherapeut om je te verdiepen in deze oude beeldentaal die voortkomt uit ons onbewuste, omdat deze beelden zeer regelmatig in onze dromen en actieve imaginaties voorkomen. Aldus vormt kennis van en inzicht hierin een onmisbare verdieping voor het verdiepen van je eigen (ziels)processen en  het werken met cliënten. Door meer over de achtergrond van de alchemie te weten te komen, kunnen we onze eigen beelden en die van cliënten beter beleven en aanvoelen, en aldus de autonome processen van de ziel leren verstaan. 

In de komende jaren zullen we ieder jaar ons licht op de verschillende alchemistische werken van Jung laten schijnen:


In 2019 Module (4 vrijdagmiddagen): “Mysterium Coniunctionis
In 2020 Module (3 dagdelen) : “De psychologie van de Overdracht (Rosarium)” 

In de jaren hierna zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

*Module “Aion”,
*Module “Het Rode Boek”.
*Module “De Alchemie van die Zauberflöte” 

Ook willen we een Module “Basis van Psychologie en Alchemie” aanbieden voor beginners of voor hen die hun geheugen nog eens willen opfrissen als voorbereiding op de andere Modules. 

Mocht je vragen of suggesties hebben, dan houden we ons graag aanbevolen. Je kunt mailen naar info@jungacademie.nl

Meer informatie volgt.

 
E-mailen
Bellen